Mazā Jugla ir desmitā garākā Latvijas upe, kas sākas Taurupes pagastā, plūst cauri Ogres, Ikšķiles, Salaspils un Stopiņu novadiem, bet lejtecē tek gar Garkalnes un Stopiņu novada robežu. Mazās Juglas iztekas augstums ir virs 130 metriem virs jūras līmeņa, bet ietekas vieta ir 0,1 metrs virs jūras līmeņa.

Mazā Jugla ir kuģojama diezgan garā posmā, sākot no Turkalnes pie zema palu līmeņa un no Suntažiem vai Diedziņa pie augsta palu līmeņa. Upe pie Diedziņa jau ir diezgan liela, aptuveni 10 metrus plata, bet tūlīt aiz tilta ir 0,5 metrus plats aizsprosts. Tālāk līdz Suntažiem aizsprostu nav, vietām ir tikai nelielas krāces.

Eventum.lv piedāvā aizraujošu laivu braucienu Tīnūži – Līči. Ieteicamais maršruts ir no Tīnūžiem līdz Līčiem vai līdz Upeskalnu tiltam, kas atrodas Rīgas reģionā. Šis maršruts ir sportisks un aktīvs, jo upe nav dziļa un dažviet, mazākā ūdens līmeņa krācēs, laivas var nākties vilkt. Ūdens līmenis vietām var būt diezgan zems, ir krāces, un upes straumes ātrums mēdz būt ļoti mainīgs. Maršrutā ir vairāki līkumi, kuros būs aktīvi jāairē un jāstūrē, lai saglabātu upes virzienu. Šis konkrētais maršruts ir paredzēts divām dienām, un ir iespēja izvēlēties nakšņošanu kempingā vai viesu namā. Upes krastos ir vairāki dolomīta atsegumi, kas sniedz iespēju atpūsties un baudīt nelielas smilšu pludmales.

photo5922265134292646495